Porovnanie

Porovnanie investičných nákladov rôznych vykurovacích systémov:


(uvedené ceny iných vykurovacích systémov sa môžu líšiť použitím rôznych komponentov od rôznych dodávateľov, rôznou prácnosťou a rozdielnymi cenami za služby …)

Porovnanie ročných prevádzkových nákladov rôznych vykurovacích systémov:

Rozdelenie spotreby v domácnosti podľa spotrebičov:


Pre porovnanie sme uvažovali porovnávaný objekt – rodinný dom 100 m? podlahovej plochy

Comments are closed.