Energetický prepočet

Alebo koľko zaplatím za kúrenie infrapanelmi? 

Presným energetickým prepočtom spolu zistíme, koľko vo Vašom dome alebo byte spotrebujete elektrickej energie na kúrenie pri použití infrapanelov FIRST Heating.

prepocet-1Spoločnosť ERPA Plus pracuje systémom osobitných kalkulácií pre každý projekt. Každá nehnuteľnosť je individuálna nielen rozmerovo, lokalizáciou v regióne, ale hlavne tepelno – technickými parametrami. Výpočtový softvér vyvinutý spoločnosťou ERPA Plus v súčasnosti používa vyše 26 krajín sveta, kde sa predávajú panely FIRST Heating.

Energetický prepočet infrapanelov je spoločnosťou ERPA Plus poskytovaný ako bezplatná a nezáväzná službá, ktorej výsledkom je:

  • zistenie počtu a príkonu infrapanelov v každej miestnosti samostatne
  • stanovenie celkového inštalovaného príkonu
  •  výpočet celkovej predpokladanej ročnej spotreby elektrickej energie na vykurovanie infrapanelmi v kWh
  • spresnený odhad predpokladaných ročných nákladov na vykurovanie
  • cenová ponuka vykurovacieho systému formou infrapanelov

V prípade záujmu Vám spoločnosť ERPA Plus zabezpečí na infra kúrenie aj elektroprojekt:

Prvostupňový elektroprojekt

navrhgrafické rozmiestnenie infrapanelov, termostatov a schematické znázornenie káblových trás do pôdorysu objektu, tzn. zobrazenie najoptimálnejšieho umiestnenia infrapanelov v jednotlivých miestnostiach pre dosiahnutie najlepšej efektivity sálania.

Druhostupňový elektroprojekt

razitkodoplňujúci elektroprojekt k už existujúcej projektovej dokumentácii. Projekt zahŕňa umiestnenie infrapanelov a termostatov, vedenie káblových trás. Celá dokumentácia je vypracovaná a podpísaná autorizovaným elektroprojektantom.

Comments are closed.