Alebo koľko zaplatím za kúrenie infrapanelmi? 

Presným energetickým prepočtom spolu zistíme, koľko vo Vašom dome alebo byte spotrebujete elektrickej energie na kúrenie pri použití infrapanelov.

Spoločnosť InfraPanel s.r.o. pracuje systémom osobitných kalkulácií pre každý projekt. Každá nehnuteľnosť je individuálna nielen rozmerovo, lokalizáciou v regióne, ale hlavne tepelno – technickými parametrami. Výpočtový softvér vyvinutý spoločnosťou InfraPanel s.r.o. v súčasnosti používa vyše 26 krajín sveta.

Energetický prepočet infrapanelov je spoločnosťou InfraPanel s.r.o. poskytovaný ako bezplatná a nezáväzná službá, ktorej výsledkom je:

  • zistenie počtu a príkonu infrapanelov v každej miestnosti samostatne
  • stanovenie celkového inštalovaného príkonu
  • výpočet celkovej predpokladanej ročnej spotreby elektrickej energie na vykurovanie infrapanelmi v kWh
  • spresnený odhad predpokladaných ročných nákladov na vykurovanie
  • cenová ponuka vykurovacieho systému formou infrapanelov

V prípade záujmu Vám spoločnosť InfraPanel s.r.o. zabezpečí na infra kúrenie aj elektroprojekt:

grafické rozmiestnenie infrapanelov, termostatov a schematické znázornenie káblových trás do pôdorysu objektu, tzn. zobrazenie najoptimálnejšieho umiestnenia infrapanelov v jednotlivých miestnostiach pre dosiahnutie najlepšej efektivity sálania.

doplňujúci elektroprojekt k už existujúcej projektovej dokumentácii. Projekt zahŕňa umiestnenie infrapanelov a termostatov, vedenie káblových trás. Celá dokumentácia je vypracovaná a podpísaná autorizovaným elektroprojektantom.