Zoznam realizácií

Administratívna budova „Pelikán“, ul. SNP 5, Bratislava

Požiarna zbrojnica, Lipník

Predajňa potravín Jednota COOP Kosorín

56 bytová jednotka Kaplná

Kaštiel Rimavská Sobota

Predajňa potravín Jednota COOP Veľká Lehota

Byt v bytovom dome Lazany

Krbové štúdio Banská Bystrica

Kaviareň hotel Pavla Piešťany

Byt v bytovom dome Banská Bystrica

Prevádzková budova Burex Nová Dubnica

Predajňa potravín Jednota COOP Bzenica

Rodinný dom Dolný Kubín

Rodinný dom Opatovce nad Nitrou

Radová zástavba sídlisko Sever Prievidza

Budova SAD Partizánske

Predajňa potravín Jednota COOP Svätý Anton