Caldera Forms has been closed as of April 5, 2022 and is not available for download. You can try the other Form plugins instead

Slnečné teplo pre váš domov.

Kúrenie založené na tepelných vlnách – NIČ NOVÉHO POD SLNKOM!

Už od nepamäti ľudstvo využíva a vychutnáva si príjemné infračervené teplo Slnka. Kúrenie založené na tepelných vlnách je také staré ako cielené použitie ohňa ľudstvom. S vedomým návratom k prirodzenému spôsobu života a zdravému bývaniu sa vracajú do našich moderných domov a bytov dávno zabudnuté metódy kúrenia. Novým, na systémoch založených na tepelných vlnách, je druh a spôsob akým sa tepelné vlny vyrábajú – totiž prostredníctvom elektriny. Pomocou tepelne vodivých nekovových vrstiev sa získa čisté, zdravotne výhodné a energeticky úsporné teplo.

EkoTherm vám ponúka príjemný pocit tepla v takej forme energie, ktorú ľudský organizmus ocení fyziologicky priaznivo a blahodárne. Tento rozdiel spôsobuje vzduch.

Klasické vykurovacie telesá pôsobia tak, že ohrievajú vzduch a až následne prostredníctvom ohriateho vzduchu ohrievajú človeka a prostredie okolo. V prípade tohto typu vykurovania sú teda konštrukčné prvky bytu alebo domu (napr. steny) vždy chladnejšie ako vzduch v miestnosti, ktorý potom cirkuluje, víri sa prach a na chladnejších častiach stien sa kondenzuje para, čím sa vytvárajú priaznivé podmienky pre vznik plesní. Teplotný rozdiel medzi podlahou a stropom je v takomto prípade cca 7°C. Aj pri vyššej teplote v miestnosti má človek pocit chladu sálajúci zo stien.

Naproti tomu je princíp fungovania infra kúrenia úplne opačný a predstavuje jednu z jeho hlavných výhod. Pri infra kúrení odovzdávajú infra panely teplo do priestoru sálaním, teda vykurovacia jednotka vysiela infračervené tepelné vlny. Táto energia sa premení na teplo pri stretnutí s pevnými predmetmi, ktoré potom slúžia ako priame zásobníky tepla a následne ho odovzdávajú svojmu okoliu. Takto potom steny, podlahy, stropy a pod. dokážu teplo akumulovať a sekundárne ho vracať do vykurovaného priestoru. Práve schopnosť stavebných prvkov akumulovať teplo je základným princípom infra kúrenia.

Pri využívaní infra kúrenia je práve vďaka princípu jeho fungovania možné vykurovať miestnosti na nižšiu teplotu pri zachovaní rovnakej úrovne tepelnej pohody ako pri použití iných systémov vykurovania, a tým dosahovať úspory na spotrebe elektrickej energie.

Kúrenie EkoTherm, čo to vlastne je?

Vykurovací systém s dekoratívnymi vykurovacími telesami so skleným povrchom a infračerveným teplom.

Nie je vlna, ako vlna…

Rovnako, ako slnko v prírode aj odovzdávanie tepla vykurovacími panelmi EkoTherm sa deje prostredníctvom tepelného žiarenia. Technologickou novinkou je zatavený bezkarbónový vodič zo zliatiny drahých kovov pochádzajúci z dlhoročného vývoja. Tento produkuje tepelné vlny s vysokým stupňom účinnosti a životnosti.“

Spôsob fungovania

  • vykurovacia jednotka vysiela infračervené tepelné vlny
  • keď sa tepelné vlny stretnú s pevnými predmetmi, premenia sa na teplo a čiastočne sa ďalej odrazia
  • všetky pevné predmety slúžia ako priame zásobníky tepla a následne ho odovzdávajú okoliu

Prenos tepla bez energetických strát

Elektromagneticky získané tepelné vlny prenášajú tepelnú energiu bez sprostredkovania a bez tepelných strát na všetky tuhé telesá vo svojom dosahu. Optimálne temperovanie priestoru sa dosahuje prostredníctvom povrchovej teploty predmetov v miestnosti. “Pôvodca strát” pri obvyklých vykurovacích systémoch – tepelné a vodovodné potrubia, prívody, kotolne, komíny, konvektory, vetracie šachty – budú doslovne racionálne odstránené.

UŠ€TRÍT€ HNEĎ 3x :

  1. náklady na inštaláciu
  2. náklady na energiu
  3. náklady na opravy a revízie

Elektromagnetické spektrum: