Pri inštalácii:

Je jedno, či novostavba, zmena stavby, či prestavba – kúrenie tepelnými vlnami sa v každom prípade dá realizovať s nepatrnými nákladmi, pretože si nevyžaduje prakticky žiadne stavebno – technické prípravné práce. Iba predpripravenú 230 V prípojku – zásuvku, alebo priame spojenie káblom. Vykurovacie jednotky je možné inštalovať konvenčne do existujúcich priestorov (napr. pod okno), do polovičnej výšky miestnosti ako dekoratívne stvárnenie steny, alebo výhodným spôsobom na strop (žiadne obmedzenie nábytkom).

Pri inštalácii Vás určite bude zaujímať:

  • rýchlosť inštalácie
  • montáž infrapanelov do štandardného rodinného domu netrvá dlhšie ako jeden deň
  • náročnosť stavebného zásahu
  • náročnosť montáže infrapanelov sa rovná náročnosti zavesenia svietidla

Klíma v miestnosti:

  • pocit „tepla kachľovej pece“
  • bez vírenia vzduchu a prachu
  • žiadne straty kyslíka a vzdušnej vlhkosti
  • žiadne vrstvenie tepla
  • rýchle teplotné prispôsobene
  • suché steny, žiadne tvorenie kondenzátov a plesní

Pri prevádzkových nákladoch

Teplo je prenášané priamo na vyhrievané telesá v dosahu bez sprostredkovateľa. Tento základný rozdiel oproti konvekčnému prenosu, kde najskôr zohrievame nosič tepla, t.j. vzduch, šetrí energiu potrebnú na vytvorenie príjemnej klímy pre človeka. Všetky telesá následne fungujú ako sekundárny zdroj tepla. A keďže systém neobsahuje žiadne tepelné vedenia, potrubia, kotolne ani komíny – nevznikajú z týchto dôvodov tepelné straty. Týmto sa oproti klasickému kúreniu ušetrí 30 – 50% energie. Ďalšia úspora je vyvolaná skutočnosťou, že pri teplote vzduchu nižšej o 3 – 4°C pri infračervenom vykurovaní, dosiahneme porovnateľný pocit tepla ako pri klasickom. Zníženie teploty vzduchu o 1°C ušetrí 5 – 6% energie.

Infračervený vykurovací systém EkoTherm je bezúdržbový. Neobsahuje žiadne pohyblivé časti ani tekuté náplne. Po zakúpení Vám bude poskytnutá záruka 5 rokov na chyby výrobku. Životnosť klasických vykurovacích systémov je 15 – 20 rokov.

Životnosť nášho systému je viac ako 30 rokov.

Trvalé hodnoty a ochrana životného prostredia

V minulosti ľudstvo na jednej strane odobralo viac surovín z prostredia, ako v rovnakom čase mohla príroda vytvoriť (napr. ropa) a na druhej strane zaťažilo životné prostredie odpadom. Kúrenie tepelnými vlnami v tomto zmysle stelesňuje ekologickú, životné prostredie nezaťažujúcu a so slnečnou energiou spojenú formu vykurovania. Týmto môže každý, prostredníctvom osobného rozhodnutia, prispieť k ochrane životného prostredia.