Ratkovce, bytový dom – 12 BJ

Keď hrozia POKUTY za termíny…!

V jednoduchosti a rýchlosti je krása… pri dokonalej tepelnej pohode.

Dôkazom toho je budovanie nájomných bytov ako napríklad v obci Ratkovce. Starosta obce pán Ing. Martin Červenka využil možnosť ponúknuť nájomníkom veľmi zdravé, úsporné a pritom BEZSTAROSTNÉ kúrenie pomocou infrapanelov od spoločnosti EkoSet, s.r.o.

Stavba a technický popis riešenia:
Popis riešeného objektu:  12 bytová jednotka
Návrh infra kúrenia : Infračervené vykurovacie panely, bimetalová regulácia Eberle

Časový sklz bol hlavným kameňom úrazu výstavby 12 bytovej jednotky v Ratkovciach.

Problém
Začiatok stavby bol stanovený na začiatok roka 2013 avšak v skutočnosti sa začalo zo stavebnými
prácami až začiatkom mája 2013 termín ukončenia bol stanovený na 4.1. 2014

Čo nám hrozí ak to nestihneme….?
Vzhľadom na krátky časový úsek investor rozmýšľal aký spôsob pomôže urýchliť stavbu v stanovenom
termíne, s dodržiavaním technologických postupov a  kvality výstavby. V prípade nesplnenia termínov
hrozilo nevyplatenie dotácie zo strany štátneho fondu rozvoja bývania.

Aké riešenie sme priniesli…
Po odprezentovaní vykurovacieho systému našej spoločnosti EkoSet s.r.o. si investor s realizátorom uvedomili,
zjednodušenie stavebných postupov čo vedie k urýchleniu výstavby objektu a budúci nájomníci
budú mať k dispozícii bezúdržbový, komfortný vykurovací systém s nízkymi prevádzkovými
nákladmi a pozitívnymi zdravotnými účinkami. Na základe týchto skutočností sa investor rozhodol
použiť tento vykurovací systém.

Ako to dopadlo?
V súčasnosti si fungovanie vykurovacieho systému spoločnosti EkoSet s.r.o. pochvaľujú nielen nájomníci, ale aj
majiteľ stavebnej spoločnosti Demstav, s.r.o. pán Peter Demeter, ktorý okrem iného vyzdvihuje
použitie nášho vykurovacieho systému v procese urýchlenia zrenia mokrých procesov, keď sa systém
spustil počas dokončovacích prác. Nebolo treba robiť trubkové rozvody, kotolňu s osadením kotlov,
komíny a plynovú prípojku. Káblové rozvody, použité pri vykurovacom systéme spoločnosti EkoSet s.r.o., na rozdiel od
spomenutých procesov výrazne urýchlili výstavbu a pomohli k úspešnému dokončeniu výstavby
v stanovenom termíne.

Samotnú úsporu času v procese výstavby uvedenej 12 bytovej jednotky odhadol realizátor na štyri týždne.