Správne nastavenie a regulácia akéhokoľvek typu kúrenia, samozrejme vrátane kúrenia infrapanelmi, je dôležitým predpokladom úspory energií (v tomto prípade úspory elektrickej energie) a teda Vašich peňazí. Kvalitné regulátory infrapanelov umožňujú zohľadnenie všetkých tepelných ziskov v miestnosti ako sú slnečné žiarenie, počet osôb, prevádzka rôznych elektrických spotrebičov a tiež zohľadňujú rozličné potreby jednotlivých členov domácnosti (nastavenie rôznej teploty v jednotlivých miestnostiach, zníženie teploty v noci alebo počas neprítomnosti, atď.).

Reguláciu vykurovania infrapanelmi je možné riešiť rôznymi typmi termostatov:

Jednoduché priestorové termostaty

Programovateľné priestorové termostaty

Programovateľné priestorové termostaty spínané bezkáblovo

Priestorové termostaty do zásuvky